3/2/11

"λίμνες-υγροβιότοποι"...δραστηριότητες

η εργασία της 1ης ομάδας με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης "Inspiration"
οι εργασίες των υπόλοιπων ομάδων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: