14/6/11

"Βασικές έννοιες στα κλάσματα"

                                           (ομάδα 5, Μάρκος - Νίκος)
                                           (ομάδα 1, Ειρήνη - Χριστίνα)

Εδώ είναι οι υπόλοιπες δημιουργίες:


Δεν υπάρχουν σχόλια: