9/12/12

"μαθήματα Ιστορίας"

Τα εκτάκια μας, ασχολήθηκαν στην Ιστορία με τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας.

          (Βασίλης, Νίκος)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: