24/5/13

"δραστηριότητα για τις δασικές πυρκαγιές"

Με αφορμή το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν τα τριτάκια μας έκαναν την παρακάτω έρευνα:Δεν υπάρχουν σχόλια: