23/8/13

"η εκπαίδευση οφείλει να στραφεί στην έρευνα"

Ένας 16χρονος μας κάνει "μάθημα" για το πως πρέπει να γίνεται το μάθημα. Σημασία στην ερευνητική διαδικασία κι όχι στη στείρα γνώση. Έτσι επιτυγχάνουμε ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης. Καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μικρών μαθητών με την παρουσίαση της έρευνας των συμπερασμάτων αυτής και την ανατροφοδότηση από την ολομέλεια της τάξης...
Δεν υπάρχουν σχόλια: