27/5/14

"Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2014-2015"

             5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
             «Οδυσσέας Ελύτης»    http://to-blogaki-mas.blogspot.gr/  
             Πάρνηθος και Δόξης, Χαϊδάρι  12461
             Τηλ: 210-5813451, φαξ: 210-5326494
             email: 5dimchaid@sch.gr                                                
             Πληροφορίες: Κων/να Βενιζέλου, Φωτεινή Καψογεώργου


                       
                                        Εγγραφές  στην Α΄ Τάξη

Σας ανακοινώνουμε ότι:
A) Οι   Εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη θα αρχίσουν την 1 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Ιουνίου του 2014.
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους, η διεύθυνση  κατοικίας   να ανήκει στους δρόμους που έχουν ορισθεί για το Σχολείο μας.
Γ) Δικαίωμα εγγραφής για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν όλοι, όσοι γεννήθηκαν το 2008.
            Δ) Προκειμένου για αλλοδαπούς το πιστοποιητικό Γέννησης ή οποιοδήποτε έγγραφο, που απαιτείται για την εξακρίβωση της νόμιμης ηλικίας για την εγγραφή του στην Α΄ Τάξη, να έχει επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
                                    
Δικαιολογητικά Εγγραφής
α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο, όπου αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β) Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

γ)Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται  ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα  εμβόλια .

δ) Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου,  φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε) Συμπληρωμένο το ΑΤΟΜΙΚΟ Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
  (Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο στο Γονέα και μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 30-09-2014)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Από την 1/6/2014 μέχρι 13/6/2014 οι εγγραφές θα γίνονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 12.30 μέχρι τις 14.00 ενώ από την 16η Ιουνίου και μέχρι 20η Ιουνίου οι εγγραφές θα γίνονται από 09.00 μέχρι 13.00 καθημερινά.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: