27/5/16

Εγγραφές Α΄ τάξης

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
       «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»
        Πάρνηθος και Δόξης
         Τηλ. 210-5813451                                                       


Θέμα: Εγγραφές στην Α΄ τάξη

Σας ανακοινώνουμε ότι:
A) Οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄ τάξη θα αρχίσουν την 1 Ιουνίου    και θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Ιουνίου του 2016.
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή, η διεύθυνση κατοικίας να ανήκει στους δρόμους που έχουν ορισθεί για το Σχολείο μας.
Γ) Δικαίωμα εγγραφής για το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν το 2010.
Δ) Αναφορικά με τους αλλοδαπούς μαθητές, το πιστοποιητικό Γέννησης ή οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται για την εξακρίβωση της νόμιμης ηλικίας για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη να έχει επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
                                    

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

α) Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

β) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται  ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή [λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ)].

δ) Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο στο γονέα και μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 30-09-2016).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Από την Τετάρτη 1/6/2016 μέχρι την Τρίτη 14/6/2016 οι εγγραφές θα γίνονται από τις 12:30 μέχρι τις 13:30, ενώ από την Τετάρτη 15/6 μέχρι την Τρίτη 21/6 οι εγγραφές θα γίνονται από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 καθημερινά (Τη Δευτέρα 20/6 το σχολείο θα είναι κλειστό λόγω της επίσημης αργίας του Αγίου Πνεύματος).

Από τη Διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια: