7/5/18

Εγγραφές στην Α΄ τάξη και στο Ολοήμερο...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                  
             "Οδυσσέας Ελύτης"
Πάρνηθος και Δόξης
Τηλ. 210-5813451      
                                                
Θέμα:  Εγγραφές στην Α΄ Τάξη για  το  σχολικό έτος  2018-19

Σας ανακοινώνουμε ότι:
A) Οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄ Τάξη θα αρχίσουν την  Τετάρτη Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαΐου  2018, σύμφωνα  με την  εγκύκλιο Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 του ΥΠΠΕΘ .
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους, η διεύθυνση  κατοικίας   να ανήκει στους δρόμους που έχουν ορισθεί για το Σχολείο μας.
Γ) Δικαίωμα εγγραφής στην  Α΄τάξη  του  Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019  έχουν όλοι, όσοι γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
      Δ) Προκειμένου για  αλλοδαπούς μαθητές η  ληξιαρχική πράξη  γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, που απαιτείται για την εξακρίβωση της νόμιμης ηλικίας για την εγγραφή τους στην Α΄ Τάξη, να είναι  επίσημα  μεταφρασμένο.
                                    
Δικαιολογητικά Εγγραφής

α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
    Σας  ενημερώνουμε  ότι  για  την  εγγραφή  των  μαθητών  δεν απαιτείται  η  προσκόμιση  του  Πιστοποιητικού  από  τους  γονείς, αλλά  αναζητείται  από  το  σχολείο  μέσω  του Πληροφορικού  Συστήματος  του  ΥΠΠΕΘ.

β) Βεβαίωση  φοίτησης  Νηπιαγωγείου. Τη Βεβαίωση  φοίτησης  την  εκδίδει  το  Νηπιαγωγείο  και  προσκομίζεται   από  τον  γονέα ή  κηδεμόνα  για  την εγγραφή στο δημοτικό.

γ) Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται  ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα  εμβόλια.

δ) Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή [λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ)].

ε) Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
(Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο στο Γονέα και μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 30-09-2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Οι  εγγραφές  θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά από  την  Τετάρτη  2 Μαΐου  2018  έως  και  την  Παρασκευή  18 Μαΐου  2018 από τις  8.30΄-9.30΄π.μ. και από  12.30΄- 13.30΄μ.μ.  (είσοδος  από  οδό  Δόξης).

                                                                                   
                                                                                      
                                                                           Από  τη  Διεύθυνση  του Σχολείου

...........................................................................................................................................

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ


5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
               «Οδυσσέας  Ελύτης»
Πάρνηθος & Δόξης
Τηλ. :2105813451

Ενημέρωση για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολ. έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2018-19 στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, αν είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται   
βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η  
προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί. 

β)  οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,  
·                     πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες,  γονείς με χρόνιες  παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, 
·                     πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
·                      Η εγγραφή των μαθητών Ρομά γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

 Οι  μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους  η  οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, που επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα,  έως τις 12-6-2018.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Το  έντυπο της σχετικής αίτησης-δήλωσης δίνεται  από το σχολείο.

                                                          Από  τη   Διεύθυνση  του  Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: