25/5/15

"Εγγραφές σχολικού έτους 2015-2016"

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ                                                   
       ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «Οδυσσέας Ελύτης»
Πάρνηθος και Δόξης
Τηλ. 210-5813451                                                       


                                       Θέμα:  Εγγραφές στην Α΄ Τάξη

Σας ανακοινώνουμε ότι:
A) Οι Εγγραφές  των παιδιών στην Α΄ Τάξη θα αρχίσουν την Τρίτη 2 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2015.
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους, η διεύθυνση  κατοικίας   να ανήκει στους δρόμους που έχουν ορισθεί για το Σχολείο μας.
Γ) Δικαίωμα εγγραφής για το σχολικό έτος 2015-2016 έχουν όλοι, όσοι γεννήθηκαν το 2009.
            Δ) Προκειμένου για αλλοδαπούς το πιστοποιητικό Γέννησης ή οποιοδήποτε έγγραφο, που απαιτείται για την εξακρίβωση της νόμιμης ηλικίας για την εγγραφή του στην Α΄ Τάξη, να έχει επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
                                    

Δικαιολογητικά Εγγραφής

α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο, όπου αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β) Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

γ) Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται  ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα  εμβόλια.

δ) Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή [λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ)].

ε) Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). (Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο στο Γονέα και μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι 30-09-2015)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Από την Τρίτη 2/6/2015 μέχρι Δευτέρα 15/6//2015 οι εγγραφές θα γίνονται από τις 12.30 μέχρι τις 14.00 ενώ από την Τρίτη 16/6 μέχρι την Παρασκευή 19/6 οι εγγραφές θα γίνονται από τις 09.00 μέχρι τις 13.00 καθημερινά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: