2/5/15

Μάη μου ταξιδιάρη, ήρθες και θα φύγεις πάλι..

 Τα Μαγιάτικα τραγούδια μιλούν για τη δροσιά, τη ζωντάνια, την άνθηση που γνωρίζει το μήνα Μάιο, η φύση και οι καρδιές των ανθρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: